ZÁVISLOSTI

ZLYHÁVAM, PADÁM. ČO S TÝM?

AKO ZVLÁDAŤ NAPÄTIE, STRES, TLAK,
ZODPOVEDNOSŤ A AKO S TÝM BOJOVAŤ.

30. marec – 2. apríl 2017

Škutovky, Liptovská Osada

Pozývame vás na duchovnú obnovu o poznávaní Ježišovej cesty

a učenia pre nás chlapov, manželov a otcov.
Jesenná obnova bude voľne nadväzovať na témy z jesennej obnovy
a prinesie Vám živé svedectvá mužov, ktorí sú na transformačnej ceste.

 

Naďalej sa budeme venovať významu muža v rodine a vo vzťahoch

a výchove detí. Budeme sa zamýšlať nad našou cestou, poslaním,

vzťahmi a našou spiritualitou a ako zvládať to všetko čo nás trápi.

NAJBLIŽŠIA OBNOVA

 

15. – 17. september 2017

Škutovky, Liptovská Osada

PRIPRAVOVANÁ OBNOVA

NAŠE ĎALŠIE AKCIE

PLAVBY NA MORI

PRE OTCA A SYNA

PRE OTCA A DCÉRU

OBNOVA PRE ŽENY

Vitajte na stránke chlapov, ktorí hľadajú Boha,
svoju pravú identitu a chcú žiť svoj život naplno

v Božej prítomnosti a v prijatí.

 

Sme tu pre každého, kto túži po spoločenstve, dobrodružstve,
mužskej spiritualite, dobrej rodine a zdravých vzťahoch.

Od roku 2005 pravidelne dvakrát do roka pre Vás organizujeme
duchovné obnovy pre mužov za kňazskej účasti

a podpory saleziánov Don Bosca.

 

Naše aktivity a možnosti postupne rozrástli

do hodnotných programov pre celú rodinu.

 

Dnes Vám ponúkame programy
pre mužov, ženy, otcov a matky s deťmi
a aj pre kňazov a reholné sestry.

 

Všetci ste srdečne pozvaní :)

Testosterón zaplavil Škutovky
a volebné miestnosti v Liptovskej Osade.

 

Počas víkendu od 4. do 6. marca 2016 sa na Škutovkách stretlo 124 mužov hľadajúcich Boha. Spoločne sme zažili veľmi výživný

a požehnaný čas v hojnom chlapskom spoločenstve. Silná a osobná téma v prednáškach od Juraja Sedláčka mnohými

z nás riadne pohla a inšpirovala k hlbokým myšlienkam a túžbe po zmene a aj odpustení. Zažili sme otvorené zdielanie
v skupinkách kde sme spoznávali chlapa v sebe samom a prežívali sme neskrývanú radosť z toho že sme spolu, že sme

našli pochopenie a že nie sme "na to" sami. Mnohým z nás sa dostalo aj ďalších milostí a darov – ľudského prijatia,

sv. spovede, sv. omše a veľa iných :)

 

V mene nás všetkých chcem poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za ten nádherný čas plný milostí a darov.

Veľké ďakujem patrí našim kňazom Jurajovi Sedláčkovi, Paľovi Dzivému, Jánovi Jurovi a Martinovi Pečarkovi,

a ďakujem aj Jánovi Balážiovi, môjmu vzácnemu priateľovi, ktorý celú akciu už dlhoročne pripravuje a vedie.

 

Už teraz sa teším na september a hlavne na Vás, priatelia :)     Váš Braňo

AKÁ BOLA POSLEDNÁ OBNOVA

47 fotografií

22 fotografií

20 fotografií

1 min. 03 sek.

34 fotografií

6 min. 55 sek.

KONTAKTY

PreRodiny – Chlapskí chlapi, Sinokvetná 21, 821 05 Bratislava, chlapi@chlapi.club

Ján Balážia

 

tel.: 0903 752 082

mail: balazia@chlapi.club

Braňo Gajdoš

 

tel.: 0911 711 255

mail: gajdos@chlapi.club

Martin Fusek

 

tel.: 0905 619 100

mail: fusek@chlapi.club

Andrea Ábelová

 

tel.: 0904 237 777

mail: abelova@prerodiny.sk

Pavol Dzivý, kňaz SBD

 

tel.: 0903 825 395

mail: dzivý@chlapi.club

Číslo účtu: 520700 - 4205187188 / 8360   |   IBAN: SK1983605207004205187188   |   SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX