POSÚVAME SA ...

PÔVODNÁ STRÁNKA – TERAZ V NOVOM DIZAJNE,
SO VŠETKÝMI PROGRAMAMI, AKTIVITAMI, KONTAKTAMI
A INFORMÁCIAMI, JE NA NOVEJ ADRESE.

Veríme, že táto zmena Vám prinesie lepšiu prácu so stránkou,
dobrý užívateľský komfort a pohodlnú orientáciu
v našich programoch a akciách.

 

Vaše občianske združenie PreRodiny.

Je ťažké byť iný?

Ako to mám uchopiť? Zvládnem to?

Budeme sa zamýšlať nad našou cestou, zvládaním kríz,
našim poslaním, vzťahmi, spiritualitou
a nad tým, čo nás aktuálne trápi..

15. – 17. september 2017

Škutovky, Liptovská Osada

Pozývame vás na duchovnú obnovu o poznávaní Ježišovej cesty

a učenia pre nás chlapov, manželov a otcov.
Jesenná obnova bude voľne nadväzovať na témy z jesennej obnovy
a prinesie Vám živé svedectvá mužov, ktorí sú na transformačnej ceste.

 

Naďalej sa budeme venovať významu muža v rodine a vo vzťahoch

a výchove detí. Budeme sa zamýšlať nad našou cestou, poslaním,

vzťahmi a našou spiritualitou a ako zvládať to všetko čo nás trápi.

NAJBLIŽŠIA OBNOVA

NAŠE ĎALŠIE AKCIE

PLAVBY NA MORI

PRE OTCA A SYNA

PRE OTCA A DCÉRU

OBNOVA PRE ŽENY

Vitajte na stránke chlapov, ktorí hľadajú Boha,
svoju pravú identitu a chcú žiť svoj život naplno

v Božej prítomnosti a v prijatí.

 

Sme tu pre každého, kto túži po spoločenstve, dobrodružstve,
mužskej spiritualite, dobrej rodine a zdravých vzťahoch.

Od roku 2005 pravidelne dvakrát do roka pre Vás organizujeme
duchovné obnovy pre mužov za kňazskej účasti

a podpory saleziánov Don Bosca.

 

Naše aktivity a možnosti postupne rozrástli

do hodnotných programov pre celú rodinu.

 

Dnes Vám ponúkame programy
pre mužov, ženy, otcov a matky s deťmi
a aj pre kňazov a reholné sestry.

 

Všetci ste srdečne pozvaní :)

KONTAKTY

PreRodiny – Chlapskí chlapi, Sinokvetná 21, 821 05 Bratislava, chlapi@chlapi.club

Ján Balážia

 

tel.: 0903 752 082

mail: balazia@chlapi.club

Braňo Gajdoš

 

tel.: 0911 711 255

mail: gajdos@chlapi.club

Martin Fusek

 

tel.: 0905 619 100

mail: fusek@chlapi.club

Andrea Ábelová

 

tel.: 0904 237 777

mail: abelova@prerodiny.sk

Pavol Dzivý, kňaz SBD

 

tel.: 0903 825 395

mail: dzivý@chlapi.club

Číslo účtu: 520700 - 4205187188 / 8360   |   IBAN: SK1983605207004205187188   |   SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX